BECKERS NATURE PANELLACK [20] jest wodorozcieńczalnym, jednoskładnikowym, półmatowym lakierem na bazie dyspersji akrylowej, utwardzanym przez odparowanie wody. Lakier daje gładkie, przezroczyste powłoki półmatowe, charakteryzuje się dobrą przyczepnością do podłoża. Nie żółknie z upływem czasu. Tworzy łatwą w utrzymaniu czystości powierzchnię. W trakcie aplikacji i wysychania wydziela nieznaczny zapach. Lakier jest łatwy do aplikacji.

Nature Panellack 20 Beckers

SKU: 634
22,00 złCena
Wielkość opakowania
  • Strona 1 z 2

    23.05.2016

    Beckers Nature Panellack [20] Opis produktu n BECKERS NATURE PANELLACK [20] jest wodorozcieńczalnym, jednoskładnikowym, półmatowym lakierem na bazie dyspersji akrylowej, utwardzanym przez odparowanie wody. Lakier daje gładkie, przezroczyste powłoki półmatowe, charakteryzuje się dobrą przyczepnością do podłoża. Nie żółknie z upływem czasu. Tworzy łatwą w utrzymaniu czystości powierzchnię. W trakcie aplikacji i wysychania wydziela nieznaczny zapach. Lakier jest łatwy do aplikacji. Przeznaczenie BECKERS NATURE PANELLACK [20] przeznaczony jest do dekoracyjno-ochronnego malowania surowych powierzchni drewnianych eksploatowanych wewnątrz pomieszczeń (boazerii drewnianej, galanterii drewnianej oraz innych przedmiotów drewnianych nie narażonych na działanie czynników atmosferycznych). BECKERS NATURE PANELLACK [20] może być również stosowany do renowacji starych wymalowań po odpowiednim przygotowaniu podłoża. Przygotowanie podłoża Powierzchnie niemalowane: Powierzchnia drewna powinna być dobrze przeszlifowana, sucha, wolna od tłuszczu i zanieczyszczeń. Dobry rezultat można osiągnąć, zwilżając drewno wodą i po jego wyschnięciu zeszlifowując podniesione włókna. Powierzchnie uprzednio malowane: W przypadku renowacji, należy całkowicie usunąć stare powłoki lakierowe, aż do surowego drewna, po czym przeszlifować powierzchnię. Pozostałości po bejcowaniu starannie umyć. Poszarzałe lub czarne drewno zeszlifować do naturalnego koloru. Nie malować powierzchni pomalowanych nieznanymi lakierami. Sposób stosowania BECKERS NATURE PANELLACK [20] nie wymaga rozcieńczania. Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać. Lakier nakładać warstwami, w temperaturze powietrza i podłoża powyżej +10°C. Kolejne warstwy malować w odstępie 6-10 godzin. Lakier nakładać pędzlem z tworzywa sztucznego, wałkiem z krótkim włosiem lub metodą natrysku. W przypadku malowania lakierem zakolorowanym na wybrany kolor w systemie Avatint, do malowania pierwszej warstwy należy wyrób rozcieńczyć wodą w stosunku 1:1. Podwyższona temperatura i zmniejszona wilgotność powietrza skracają czas schnięcia lakieru. Szlifować międzywarstwowo papierem ściernym nr 240 lub 320. Całkowite wyschnięcie lakieru uzyskuje się po 72 godzinach. Rozcieńczalnik/Mycie narzędzi: Woda. Zaleca się użycie narzędzi malarskich ANZA. Kolor Bezbarwny, można barwić w systemie barwienia Avatint. Stopień połysku Półmat [20]. Wydajność teoretyczna Do 18 m2/l przy jednokrotnym malowaniu, w zależności od chłonności podłoża i użytego narzędzia malarskiego. Strona 2 z 2 23.05.2016 Beckers Nature Panellack [20] n Powyższe informacje nie są wyczerpujące i kompletne. Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia. Termin przydatności 24 miesiące od daty produkcji, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu. Opakowania 0,45 l; 0,9 l i 2,7 l Ochrona środowiska Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Puste opakowania jak i opakowania zawierające nienadające się do ponownego wykorzystania pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym Urzędzie Gminy. Wskazówki BHP i ppoż. Podczas malowania nosić odpowiednie ubranie robocze oraz rękawice ochronne. Zawiera mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1), 2-metylo-2H-izotiazol-3-on i 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Wyrób zastosowany zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją stosowania nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i środowiska. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu produktu należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się one do użytkowania. Transport i przechowywanie Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do +25°C, z dala od źródeł otwartego ognia lub ciepła. Składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych. Parametry techniczne Spoiwo: dyspersja akrylowa Lepkość KW ø 4 mm: 20-25 s Zawartość substancji stałych: około 35% Gęstość: maks. 1,05 g/cm3 Produkt posiada Atest Higieniczny.

ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA
I OTRZYMUJ RABATY NA NASZE PRODUKTY
Źródło wiarygodnej i rzetelnej wiedzy

Firma High Contrast od 2016 roku prowadzi w Bielsku-Białej sprzedaż farb i tynków prestiżowych marek takich jak TKKURILA, BECKERS, JEDYNKA, POLIFARB DĘBICA, STO, HQS, ORAC DECOR, SAN MARCO, Creativa by Cezar.

Współpraca z nami

Dla firm

Dla wykonawców

Praca

Dla Artystów

W stałym kontakcie
  • Biały Facebook Ikona
  • Biały Instagram Ikona

Wszelkie zamówienia realizujemy po pełnym uregulowaniu zapłaty za towar/usługę przed jego wydaniem.

Zastrzegamy prawo do nieprzymuszonej realizacji zleceń i usług.

Podawane terminy realizacji są prognozą i mogą ulec zmianą.

© 2015 - 2019 hcdesign   Kontakt

Bielsko-Biała email:hc@hcdesign.pl Telefon 537137779

 

Copyright © 2020 DEEPS STUDIO