Odaromatyzowana mieszanina rozpuszczalników alifatycznych. Ma postać jednorodnej, klarownej cieczy, bez zmętnień i zawiesin. Podczas rozcieńczania nie powoduje zmian w jednorodności wyrobu rozcieńczonego, a z uwagi na znikomą zawartość związków aromatycznych nie wydziela również ostrego, nieprzyjemnego zapachu.

Jedynka Rozcieńczalnik Niskoaromatyczny 0,5L

SKU: 1302
15,00 złCena
 • PRZEZNACZENIE

  Produkt przeznaczony jest do rozcieńczania wyrobów ftalowych i alkidowych.

  APLIKACJA

  Rozcieńczalnik należy dodawać do wyrobu lakierowego małymi porcjami stale mieszając. Ilość dodawanego rozcieńczalnika zależy od wymaganej lepkości roboczej wyrobu rozcieńczanego.

  TERMIN PRZYDATNOŚCI

  36 miesięcy od daty produkcji, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu. OPAKOWANIA

  0,5 l i 5 l

  WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ.

  Zawiera: węglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <2% węglowodorów aromatycznych WE: 919-857-5. Niebezpieczeństwo. Łatwopalna ciecz i pary. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Unikać wdychania mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Przechowywać z dala od źródeł iskrzenia i otwartego ognia. Nie palić.

  W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA:

  Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub wezwać lekarza. NIE wywoływać wymiotów. Przechowywać pod zamknięciem. Pomieszczenia po zastosowaniu produktu, należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się one do użytkowania. Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.

  TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

  Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do +25°C. Produkt jest klasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych (ARD/RID) klasa 3 UN 1263.

  PARAMETRY TECHNICZNE

  Gęstość 0,770-0,810 g/cm3 Lotność w stosunku do eteru etylowego 30-55 Temperatura zapłonu min. +23°C Destylacja:  początek destylacji  koniec destylacji +150°C maks. +185°C

  Powyższe informacje nie są wyczerpujące i kompletne. Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.

ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA
I OTRZYMUJ RABATY NA NASZE PRODUKTY
Źródło wiarygodnej i rzetelnej wiedzy

Firma High Contrast od 2016 roku prowadzi w Bielsku-Białej sprzedaż farb i tynków prestiżowych marek takich jak TKKURILA, BECKERS, JEDYNKA, POLIFARB DĘBICA, STO, HQS, ORAC DECOR, SAN MARCO, Creativa by Cezar.

Współpraca z nami

Dla firm

Dla wykonawców

Praca

Dla Artystów

W stałym kontakcie
 • Biały Facebook Ikona
 • Biały Instagram Ikona

Wszelkie zamówienia realizujemy po pełnym uregulowaniu zapłaty za towar/usługę przed jego wydaniem.

Zastrzegamy prawo do nieprzymuszonej realizacji zleceń i usług.

Podawane terminy realizacji są prognozą i mogą ulec zmianą.

© 2015 - 2019 hcdesign   Kontakt

Bielsko-Biała email:hc@hcdesign.pl Telefon 537137779

 

Copyright © 2020 DEEPS STUDIO