Dyspersyjna farba akrylowa w kolorze śnieżnobiałym. Tworzy matowe powłoki, zapewniające długotrwały efekt dekoracyjny. Farba zapewnia efekt końcowy w postaci: nieżółknącej bieli, niepękającej powłoki, mikrowentylacji pomalowanej powierzchni (dzięki mikroporowatej strukturze).

Jedynka Perfekcyjna biel 3L

SKU: 1134
28,00 złCena
 • PRZEZNACZENIE

  Produkt przeznaczony jest do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz budynków mieszkalnych, w obiektach użyteczności publicznej: ośrodkach szkolno-wychowawczych, budynkach służby zdrowia, zakładach usługowych i produkcyjnych, w tym obiektach branży spożywczej (bez bezpośredniego kontaktu z żywnością). Farba doskonale pokrywa tynki cementowo-wapienne, podłoża betonowe, płyty gipsowo-kartonowe (suche tynki). Może także służyć do renowacji starych wymalowań.

  APLIKACJA

  1) PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

  Podłoża nowe: powinny być suche, odtłuszczone i czyste. Świeży tynk lub beton można malować 3-4 tygodniach sezonowania. Podłoża poddawane renowacji: należy dokładnie oczyścić z łuszczących się powłok, kurzu, pyłu, tłuszczu i innych zanieczyszczeń. Farby nie należy nakładać na powierzchnie zagruntowane mlekiem wapiennym. Ściany pomalowane uprzednio farbami emulsyjnymi należy dokładnie umyć wodą z detergentem, a następnie zmyć czystą wodą. Powłoki farb klejowych powinny być usunięte, aż do odsłonięcia tynku.

  2) MALOWANIE

  Można aplikować: pędzlem, wałkiem, natryskiem pneumatycznym lub natryskiem hydrodynamicznym. Natrysk hydrodynamiczny: dysza o średnicy 0,017''-0,019' przy kącie natrysku 40-50° i ciśnieniu 130-150 Bar. Przed aplikacją farbę należy dokładnie wymieszać. Produkt nie wymaga rozcieńczania, przy pierwszym malowaniu dopuszczalne jest jednak gruntowanie farbą rozcieńczoną wodą w ilości do 20%. Dla uzyskania powłok o wymaganych parametrach zaleca się 2-3-krotne malowanie. Kolejne warstwy nakładać po upływie co najmniej 4 godzin. Nie wolno dodawać do wyrobu wapna ani kredy. Prace malarskie prowadzić w temperaturze od +5°C do +25°C. Uwaga! Należy pamiętać, że powierzchnia pomalowana farbą matową jest bardziej podatna na zadrapania i mechaniczne oddziaływania w porównaniu z powierzchniami malowanymi farbami o większym stopniu połysku.

  3) CZYSZCZENIE NARZĘDZI

  Przed przystąpieniem do mycia narzędzi należy je dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości produktu. Rozcieńczalnik/mycie narzędzi: Woda. KOLOR Biały. Produkt dopuszczony do barwienia z wykorzystaniem odpowiednich maszyn barwiących. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby spełniał on najwyższe standardy określone dla tej klasy produktów. Ze względu na jego specyfikę, możliwe są odchylenia w odwzorowaniu koloru i/lub różnice koloru między opakowaniami pochodzącymi z różnych partii produkcyjnych. W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia różnic koloru między opakowaniami, zaleca się zakup takiej ilości farby z jednej partii produkcyjnej, która pozwala na pomalowanie całej planowanej powierzchni, bez konieczności barwienia kolejnych puszek. W przypadku braku możliwości zakupienia wystarczającej ilości farby z jednej partii produkcyjnej, przed rozpoczęciem malowania należy wymieszać ze sobą farbę z puszek pochodzących z różnych partii. Klient decydując się na barwienie tego produktu rozumie i akceptuje ryzyko możliwych odchyleń w odwzorowaniu koloru.

  STOPIEŃ POŁYSKU

  Mat.

  WYDAJNOŚĆ TEORETYCZNA

  Do 10 m2/l przy jednokrotnym malowaniu, w zależności od chłonności podłoża i użytego narzędzia malarskiego.

  TERMIN PRZYDATNOŚCI

  36 miesięcy od daty produkcji, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu. OPAKOWANIA 1 l, 3 l, 5 l i 10 l

  WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ.

  Produkt zastosowany zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i środowiska. Farbę należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Podczas malowania nosić odpowiednie ubranie robocze oraz rękawice ochronne. Wyrób zawiera produkt biobójczy do jego konserwacji podczas przechowywania. Zawiera 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (MIT), 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on (BIT) i mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239- 6] (3:1)(C(M)IT/MIT (3:1)). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Pomieszczenie, po zastosowaniu produktu, należy wietrzyć do zaniku zapachu przed oddaniem do użytku. Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy. Karta charakterystyki dostępna na życzenie Klienta.

  TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

  Farbę chronić przed zamarzaniem i promieniowaniem słonecznym. Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do +25°C.

  PARAMETRY TECHNICZNE

  Lepkość (+23°C) KU 100-110 Gęstość maks. 1,5 g/cm3 Zawartość części stałych min. 50% Odporność powłoki na tarcie na sucho wytrzymuje próbę

  INFORMACJE DODATKOWE

  Kat. A/a. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 30 g/l. Produkt zawiera poniżej 30 g/l LZO. Produkt posiada Atest Higieniczny

© 2015 - 2019 hcdesign   Kontakt

Bielsko-Biała email:hc@hcdesign.pl Telefon537137779

 

 • Facebook Black Round
 • Instagram Black Round

Ekskluzywne meble łazienkowe Mera z Bielska-Białej do Twojej łazienki.