Ekologiczna, dyspersyjna farba akrylowa do stosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Tworzy matowe, odporne na warunki atmosferyczne powłoki, zapewniające długotrwały efekt dekoracyjny. Wyrób charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do podłoża. Mikroporowata powłoka farby zapewnia mikrowentylację pomalowanej powierzchni.

Jedynka Fasadowa biała 9L

SKU: 1293
130,00 złCena
 • PRZEZNACZENIE

  Produkt przeznaczony jest do dekoracyjno-ochronnego malowania tynków cementowych i cementowo-wapiennych na zewnątrz pomieszczeń oraz ścian i sufitów w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych i obiektach użyteczności publicznej oraz do dekoracyjnego malowania powierzchni betonowych.

  APLIKACJA

  1) PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

  Nowe, niemalowane podłoża muszą być suche i oczyszczone z pyłu, kurzu, tłuszczu i innych zanieczyszczeń, które mogłyby ograniczyć przyczepność farby. Świeży tynk lub beton można malować po 4 tygodniach sezonowania (przy czym zalecany przedział czasowy w przypadku nowo wzniesionych budynków, to okres po upływie pierwszego sezonu grzewczego, umożliwiający odparowanie tzw. wilgoci konstrukcyjnej), po uprzednim zagruntowaniu farbą JEDYNKA® FASADOWA rozcieńczoną wodą w ilości do 30%. W przypadku renowacji usunąć łuszczące się powłoki starej farby, skredowane podłoża wypiaskować pneumatycznie, szkliste powierzchnie należy mechanicznie zszorstkować, po czym dokładnie odpylić i zmyć powierzchnię wodą. Powłoki farb klejowych i wapiennych usunąć aż do odsłonięcia tynku. Ewentualne ubytki, pęknięcia i nierówności tynku należy wypełnić odpowiednią zaprawą cementowo-wapienną, po czym zagruntować rozcieńczoną farbą.

  2) MALOWANIE

  Można aplikować: pędzlem, wałkiem, natryskiem pneumatycznym lub natryskiem hydrodynamicznym. Natrysk hydrodynamiczny: dysza o średnicy 0,017''-0,019' przy kącie natrysku 40-50° i ciśnieniu 130-150 Bar. Produkt do malowania nie wymaga rozcieńczania. Farbę należy wymieszać. Malować 2- lub 3-krotnie. Farba schnie około 2 godziny. Kolejne warstwy zaleca się nakładać po upływie co najmniej 4 godzin. Farby nie należy mieszać z wapnem ani nakładać na powierzchnie zagruntowane mlekiem wapiennym. Prace malarskie prowadzić w temperaturze od +5°C do +25°C. Uwaga! W celu uniknięcia różnic w odcieniach należy przygotować odpowiednią ilość farby z jednej partii produkcyjnej.

  3) CZYSZCZENIE NARZĘDZI

  Przed przystąpieniem do mycia narzędzi należy je dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości produktu. Rozcieńczalnik/mycie narzędzi: Woda. KOLOR Biały z możliwością zabarwienia na 237 kolory. STOPIEŃ POŁYSKU

  Mat.

  WYDAJNOŚĆ TEORETYCZNA

  Do 8 m2/l przy jednokrotnym malowaniu, w zależności od chłonności podłoża i użytego narzędzia malarskiego.

  TERMIN PRZYDATNOŚCI

  36 miesięcy od daty produkcji, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu. OPAKOWANIA Biały / baza – 0,9 l, 2,7 l i 9 l

  WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ.

  Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Podczas malowania nosić odpowiednie ubranie robocze oraz rękawice ochronne. Pomieszczenia, po zastosowaniu produktu, należy wietrzyć do zaniku zapachu przed oddaniem do użytku. Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy. Wyrób zawiera produkt biobójczy do jego konserwacji podczas przechowywania. Zawiera 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (MIT), 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on (BIT) i mieszanina poreakcyjna 5- chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1)(C(M)IT/MIT (3:1)). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

  TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

  Farbę przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do +25°C. Składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych. Uwaga! Chronić przed zamarzaniem i promieniowaniem słonecznym.

  PARAMETRY TECHNICZNE

  Lepkość (+23°C) KU 100-110 Gęstość ok. 1,5 g/cm3 Czas wysychania powłoki w temp. +23°C 2-3 godz.

  INFORMACJE DODATKOWE

  Kat. A/c. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 40 g/l. Kat. A/a. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 30 g/l. Produkt zawiera poniżej 30 g/l LZO. Produkt posiada Atest Higieniczny.

© 2015 - 2019 hcdesign   Kontakt

Bielsko-Biała email:hc@hcdesign.pl Telefon537137779

 

 • Facebook Black Round
 • Instagram Black Round

Ekskluzywne meble łazienkowe Mera z Bielska-Białej do Twojej łazienki.