Farba podkładowa produkowana na bazie żywicy alkidowej w niskoaromatycznej benzynie. Doskonale zabezpiecza podłoże przed korozją, zapewniając jednocześnie bardzo dobry efekt dekoracyjny emalii nawierzchniowej.

Jedynka antykorozyjna 0,9L

SKU: 1298
20,00 złCena
 • PRZEZNACZENIE

  Zalecana do gruntowania powierzchni i elementów stalowych oraz żeliwnych użytkowanych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń oraz jako podkład pod emalie wodorozcieńczalne, chlorokauczukowe oraz alkidowe (JEDYNKA® DO DREWNA I METALU POŁYSK/MAT, JEDYNKA® EMAFTAL POŁYSK).

  APLIKACJA

  1) PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

  Z powierzchni stalowych i żeliwnych przed nałożeniem podkładu należy dokładnie usunąć odpryski i złuszczenia starej powłoki malarskiej. Powierzchnie przeznaczone do gruntowania powinny być oczyszczone z rdzy i innych zanieczyszczeń, suche, czyste i odtłuszczone np. za pomocą benzyny ekstrakcyjnej.

  2) MALOWANIE

  Nanosić: pędzlem, wałkiem lub natryskiem pneumatycznym. W przypadku natrysku można dodać nie więcej niż 20% obj. rozcieńczalnika. Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać. W zależności od stopnia zagrożenia korozyjnego i wymaganego czasu ochrony, należy nałożyć 1 lub 2 warstwy podkładu JEDYNKA® ANTYKOROZYJNA, z zachowaniem co najmniej 8-godzinnego odstępu czasu. Odstęp musi być odpowiednio dłuższy w niższych temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Emalię nawierzchniową można nakładać po 24 godzinach. Uwaga! Prace malarskie prowadzić w temperaturach dodatnich.

  3) CZYSZCZENIE NARZĘDZI

  Przed przystąpieniem do mycia narzędzi należy je dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości produktu. Czyścić ROZCIEŃCZALNIKIEM NISKOAROMATYCZNYM DO WYROBÓW FTALOWYCH I ALKIDOWYCH marki JEDYNKA®. KOLOR Czerwony tlenkowy i jasny szary.

  STOPIEŃ POŁYSKU

  Mat.

  WYDAJNOŚĆ TEORETYCZNA

  Do 12 m2/l przy jednokrotnym gruntowaniu.

  TERMIN PRZYDATNOŚCI

  36 miesięcy od daty produkcji, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

  OPAKOWANIA

  0,9 l, 5 l

  WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ.

  Zawiera: węglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne, < 2 % węglowodorów aromatycznych. Uwaga. Łatwopalna ciecz i pary. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Zawiera Kwasy tłuszczowe, C18-nienasycone, dimery, produkty reakcji z N,N-dimetylo- 1,3-propanodiaminą i 1,3 propanodiaminą, bis(2-etyloheksanian) kobaltu i oksym ketonu etylowo-metylowego. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Unikać wdychania pary. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Przechowywać z dala od źródeł iskrzenia i otwartego ognia. Nie palić. Pomieszczenie, po zastosowaniu produktu, należy wietrzyć do zaniku zapachu przed oddaniem do użytku. Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.

  TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

  Farbę chronić przed zamarzaniem. Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do +25°C.

  PARAMETRY TECHNICZNE

  Lepkość umowna mierzona kubkiem wypływowym z dnem stożkowym o ø otworu 6 mm 32-50 s Gęstość 1,22-1,40 g/cm3 Czas wysychania powłoki w temp. +20±2°C i przy wilgotności względnej powietrza 55±5%  pyłosuchość  suchość dotykowa 3 godz. 8 godz.

  INFORMACJE DODATKOWE

  Kat. A/i. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 500 g/l. Produkt zawiera poniżej 500 g/l LZO. Produkt posiada Atest Higieniczny.

  Powyższe informacje nie są wyczerpujące i kompletne. Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.

ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA
I OTRZYMUJ RABATY NA NASZE PRODUKTY
Źródło wiarygodnej i rzetelnej wiedzy

Firma High Contrast od 2016 roku prowadzi w Bielsku-Białej sprzedaż farb i tynków prestiżowych marek takich jak TKKURILA, BECKERS, JEDYNKA, POLIFARB DĘBICA, STO, HQS, ORAC DECOR, SAN MARCO, Creativa by Cezar.

Współpraca z nami

Dla firm

Dla wykonawców

Praca

Dla Artystów

W stałym kontakcie
 • Biały Facebook Ikona
 • Biały Instagram Ikona

Wszelkie zamówienia realizujemy po pełnym uregulowaniu zapłaty za towar/usługę przed jego wydaniem.

Zastrzegamy prawo do nieprzymuszonej realizacji zleceń i usług.

Podawane terminy realizacji są prognozą i mogą ulec zmianą.

© 2015 - 2019 hcdesign   Kontakt

Bielsko-Biała email:hc@hcdesign.pl Telefon 537137779

 

Copyright © 2020 DEEPS STUDIO